Jdi na obsah Jdi na menu

 


Sv. Florián

4. květen – svátek sv. Floriána, patrona hasičů

 

 Každoročně 4. května má svátek sv. Florián, patrona hasičů.

 

Nahlédneme-li 4. května do kalendáře, s překvapením zjistíme, že zde není ani “jiskérka” ba ani “čmoudík” o hasičích, a že tento den patří všem Květoslavům. Hasiči však velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona – svatého Floriána. Vzhledem k tomu, že Floriánův patronát proti nebezpečí ohně není příliš starý – až do 15. století byli za ochránce proti ohni uctíváni sv. Vavřinec a sv. Agáta.


Svatý Florián, vysloužilý velitel pluku římských legií a vedoucí kanceláře císařského místodržícího v římském Lauriaku (dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku) – v hlavním městě provincie Noricum – se dostal do žaláře za pokus osvobodit 40 uvězněných křesťanů. Když odmítl požadavek svého nadřízeného, aby obětoval bohům a odmítl dále i odpřísáhnout zapření víry, byl krutě mučen. Nakonec mu dne 4. května 304 n. l. pověsili na krk mlýnský kámen a svrhli ho do řeky Ennsu. Florianovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vodou byl usmrcen, proto se stal patronem proti nebezpečí vody. Jelikož voda hasí oheň, stal se též hlavním patronem proti nebezpečí ohně. Mučedník z Lorchu v Horním Rakousku je světcem Bavoráků i Rakušáků, Čechů i Maďarů. Hasiči se nazývají Floriánovými učedníky.

 

Ve středověku se pevně věřilo, že nepatrné kousky z ostatků sv. Floriána uchrání města před zničujícími požáry. Za tímto účelem byl pořízen relikviář i v dnešním Havlíčkově Brodě. Jako zajímavé zaklínadlo proti ohni lze zmínit následující pořekadlo: “Svatý Florián, s vědrem vody pán, nám k ochraně dán  ušetři můj dům, zapal jiný krám”. Florián je vyzýván i při nebezpečí požáru ve světě i v přeneseném slova smyslu, což ukazuje další pořekadlo: “Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián”.

 

sv.-florian.jpg